زمين فروشي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ردیف     منطقه مترمربع قیمت مترمربع       توضیحات 1    کلیور2  630 1300000ریال      سند مالکیت 2    کارآموزی  201 1000000ریال     دیوارکشی ؛ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
مهر 84
1 پست